CHOV MASNÝCH ČERVŮ

28.12.2014 17:13

745x100-rybari-gif-anim.gif
 

Chov masných červů si mohou dovolit jen skalní zastánci Petrova cechu. Ne že by technologie chovu byla složitá, ale jde o velmi nepříjemné záležitosti, kterým by se mnoha ostatním mohl obrátit žaludek naruby. 
Pro běžného rybáře nejsou tyto nástrahy tolik atraktivní jako běžně dostupné nástrahy rostlinného původu. Celý problém bych shrnul do dvou bodů. Jedním z nich je dostupnost, která není vždy stoprocentní (pozn. Pokud se nepletu, tak je mi znám jen jeden internetový obchod, který dodává larvy do 24 hodin). Cena je druhý problém. Červy pokud s nimi chceme i vnadit je dobré kupovat na litry a částka kterou za ně utratíme není optimální pro běžného rybáře (cena se pohybuje okolo 170 korun za jeden litr!). 

Larvy 
Ač to nemusí být na první pohled patrné, tak rozeznáváme několik druhů masných červů, kteří se od sebe odlišují převážně velikostí. Rád bych se v tomto odstavci jen zběžně zmínil o stádiích kterým musí červ projít aby se mohl dále rozmnožovat. Dělení larev
Larvy rozeznáváme jak jsem již poznamenal výše podle toho jaká moucha „masařka“ vajíčko snesla a dle tohoto dělení pro rybáře jsou atraktivní dva druhy nám běžně dostupných masařek. a) modrá masařka – Jde již na první pohled o většího a robustnějšího létavce a proto i larvy této masařky bude větší. Průměrná velikost larev se pohybuje okolo dvou centimetrů. Larvy modré masařky jsou ideální díky své velikosti pro použití jako nástraha a samozřejmě i jako kvalitní návnada. 

b) zelená masařka – Larvy zelené masařky jsou oproti předchozímu typu drobnější. Řádově jsou menší 1/3 až 1/2 než larvy modré masařky. Právě kvůli malé velikosti je v mnoha případech obtížné je použít jako nástrahu, ale vyloučeno to není. Jako výhodnější se jeví použití larev zelené masařky jako návnady, kde její drobná velikost není na obtíž. 

Technologie chovu
Chov jako takový není vůbec složitý. V podstatě se proces děje bez našeho přímého přičinění a to je samozřejmě dobře. Celý chov lze rozdělit do několika fází, kterými musí proces projít aby se ve výsledku objevila atraktivní larva. 

1) Výběr místa kde červy budeme chovat : V tomto bodu budeme narážet na „lidskou neochotu“ mít vedle sebe souseda co pěstuje masné červy. V tomto ohledu nelze se sousedem nic jiného než souhlasit. I pro nás samotné není zápach z kazícího se masa příjemný. Proto volíme taková místa, kam lidská noha normálně nevstoupí. Pro tyto účely jsou ideální různé nepěstěné louky, kde o hmyz není nouze.
2) Čím červy krmit : na tuto otázku je odpověď snadná. Červy chováme zejména na mase a to může být z různých druhů živočichů(vepřové, ovčí, hovězí maso či srdce; kuřecí nebo holubí maso, ale i na mase ryb)
3) Barvení červů : Na barvení červů použijeme netoxické barvivo. Pro naše účely bohatě postačí potravinářské barvivo nebo barvivo do boilies. Kde pigmenty použitého barviva obarví kůži našich larev. Barvu přidáváme podle požadovaného odstínu.
4) Aromatizování červů : I v tomto případě můžeme použít tekutá aromata do boilies. Ovšem musíme kontrolovat dávku(příliš vysoká dávka by mohla ryby odpuzovat – stejně jako u boilies). Podobný účinek mají i sypké atraktory. Pokud nepožadujeme výrazné aroma, tak si bez problému vystačíme s vanilkovým pudinkem. 

Technické zabezpečení pro samotný chov
Pod technickým zabezpečením chovu si můžeme představit jakékoliv pomůcky, které po použijeme pro chov. V našem případě si budeme muset vytvořit jednoduchou líheň. To co zde předkládám není jediné správné řešení, každý si může líneň upravit dle své fantazie nebo podmínek ve kterých bude červy chovat. Musím uznat, že mě v mnoha ohledech inspiroval provedením takového chovu jako používají kolegové v Maďarsku nebo v Anglii. 

Pro představu vám může pomoci tento nákres jednoduché líhně. 

V nádobě 1 je umístěno „maso“ pro dospělé mouchy, které do něho nakladou své vajíčka a následně larvy maso konzumují. 

Mezi nádobou 1 a 2 je síto, které funguje jako dělící rozhraní mezi dvěma nádobami. 

V nádobě 2 jsou skladovány larvy které se již přestali krmit. Proto je tato nádoba vystlána jemnými pilinami nebo směsí otrub s cukrem. 

U šipek jsou naznačena dvířka, kterými vkládáme čerstvé maso do líhně a dvířka kterými odebíráme připravené červy k dalšímu skladování nebo k přímému použití. 

Princip chovu(tj. schematický obrázek)
Celé zařízení na chov červů je ve své podstatě jednoduché, protože vychází z přírodních zákonů. Kde v první nádobě je umístěno maso. V první nádobě je díra o průměru cca 7 cm, kterou se slétávají mouchy z blízkého okolí aby nakladly na maso vajíčka. Poté co se z vajíček vylíhnou larvy, začnou konzumovat předložené maso. Poté co přestanou vyhledávat potravu, tak odpadávají na selekční síto. Odtud již putují do druhé nádoby, která je naplněna výše popsaným podkladem, kde se larvy dočišťují. Odtud je již pravidelně odebíráme, k dalším procesům jako je barvení – aromatizování. 

Skladování a péče o larvy
Pokud předpokládáte, že červy spotřebujete v blízké budoucnosti, tak nejideálnějším prostředkem je umístit červy do otrub, kde se ještě dodatečně pročistí. Pro dlouhodobější skladování červů se nejlépe hodí lednička. Pokud není nazbyt, tak i rodinná. Kde v ideálním případě larvy skladujeme při teplotě přibližně 5 ºC. Při takové teplotě se larvy vyvíjejí daleko pomaleji, než při teplotě pokojové. Pokud larvy ukládáme do rodinné lednice a nechceme riskovat konflikty s ostatními členy domácnosti, tak červy uzavíráme do plastové krabičky, která ovšem musí mít průduchy. 

Závěr
V tomto článku jsem chtěl nastínit teorii chovu masných červů, kteří jsou především určeny pro rybářské účely. Chovat červy po teoretické stránce není obtížné. Naopak v praxi přicházíme na problémy, které se ne vždy jen týkají vlastního chovu. A proto se vždy pokud možno vyhýbáme konfliktům. Nechováme červy ve sklepě, na půdě nebo před domem na zahradě. Tím nebudeme pobuřovat sousedy ani vlastní rodinu. Po hojné letní produkci, přichází čas kdy ani mouchy nelétají proto si část larev necháváme bokem a počkáme až se přemění v kukly, ale o tom až někdy příště. 

S přáním bezproblémového chovu a vysoké produkce 

publikováno na www.feederweb.eu