Chyť a pusť v přívlači

29.03.2014 10:06

Chyť a pusť již není neznámí termín. Čím dal častěji se začíná skloňovat i v jiných oblastech rybaření než jen při kaprařině. O to víc jsem rád, že čím dál častěji vidím vlákaře pouštět velké ryby.

Je hned na místě si říct, že pouštění ryb není nesmysl a to ani u dravců. I když jsem již kolem sebe kolikrát slyšel, že dravec žere násady kapra. Ne že by to nebyla pravda, ale domnívám se, že kolikrát větší škodu nadělají nenažranci z rad rybářů než rybí dravec. Na rozdíl od mnoha jiných druhu se dravci umí regulovat. Dokazují to i velká jezera ve Švédku kde nikdo nikdy neslyšel, že by se tam nějaká ryba přemnožila. Vím o pár vodách kde jsou lokální problémy se sumci, kteří jak se zdá patří do té skupiny, kteří se samostatně regulovat nedokáží. Ovšem pokud se podíváme na vody kde sumci prospívají a to řeka Ebro či Pád, tak je otázkou jestli jde psát i v našich podmínkách o přemnožení nějakého druhu ryb.

Možná před námi stojí hlavní otázka a to proč vůbec ryby chránit a pouštět je zpět. Je to dané i na základě přirozené reprodukce ryb. Jsou místa kde se díky regulaci toků ryby dnes již přirozeně nevytírají a z toho důvodu je nutné je zpět dosazovat z umělých chovů. Stejně tak jsou řeky a říčky či dokonce přehradní nádrže, kde stále funguje přirozený výtěr. Do těchto vod se zpravidla nedosazuje v takovém hojném počtu jako do plonkových vod. Z toho důvodu každá ryba, která se uloví a od vody odnese zákonitě na svém místě chybí. Ať již jako dravec či jako potrava pro jiného predátora.

Nechtěl bych na tomto místě prosazovat ortodoxní C&R, protože vím, že vnucovat násilím nějakou byť dobrou myšlenku nemá smysl. Spíš bych rád apeloval na rozumnou odnášku ryb od vody. Ano je krásný večer u ohně s grilovanou rybou, kytarou a případně i pivíčkem. O to horší je prodej ulovených ryb po restauracích za úplatu. Dnes již takové jednání není přestupkem proti rybářskému řádu a tak ve své podstatě takové jednání není trestatelé, leč jak většina usoudí je takové jednání nemorální. Rybaření obecně by mělo být vyvážené a muži (či ženy :o) ) za pruty rozumní a  nedrancovat naše vody.

Z vlastní zkušenosti mohu poukázat na říčku, která byla svého času nejdou z nejlepších lokalit na lov velkých lipanů a pstruhu. K této vodě se sjíždělo mnoho přespolních rybářů a začalo drancování. Dnes je tato říčka z velké části závislá na dosazování ryb z umělých chovů … ráj skončil. Ovšem na té stejné říčce jsou místa a tůně kam rybář nezabrousí a tam žijí místní králové. Ryby trofejních velikostí a neuvěřitelného stáří. Je to starý a nový ráj …